Analiza TOC

Zawartość TOC w wodzie jest jednym z podstawowych kryteriów oceny czystości wody. Pomiary TOC wykonywane są w wodach oczyszczonych (PW i UPW), pitnych, próbkach środowiskowych, ściekach i próbkach z procesów.

«»

Aktualności

Reprezentujemy firmy

tl_files/logotypy/Malvern_logo_242x165.pngMalvern Instruments Ltd. - producent analizatorów do szeroko pojętej charakteryzacji cząstek. Pomiary wielkości cząstek stałych (nano i mikro), emulsji i aerozoli, potencjału zeta i masy cząsteczkowej cząstek nano, a także określanie kształtu cząstek i pomiary własności reologiczne.

tl_files/logotypy/logo_GE.pngGE Infrastructure, Water & Process Technologies, Analytical Instruments - producent analizatorów TOC (całkowitej zawartości węgla organicznego) w wodzie oczyszczonej a także w wodzie pitnej i ściekach. Pomiary laboratoryjne i on-line TOC, IC oraz przewodności.

tl_files/logotypy/Postnova_logo_242x165.pngPostnova Analytics jest światowym liderem w technice FFF (Field-Flow Fractionation – frakcjonowanie w polu sił). W ofercie firmy znajdują się kompletne systemy do separacji cząstek możliwe do zintegrowania z szeregiem detektorów dobieranych według potrzeb użytkowników.