Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics »Aparatura

Aparatura

Malvern Instruments

Malvern Instruments

Producent analizatorów do szeroko pojętej charakteryzacji cząstek.
Pomiary wielkości cząstek stałych (nano i mikro), emulsji i aerozoli, potencjału zeta i masy cząsteczkowej cząstek nano, a także określanie kształtu cząstek i pomiary własności reologiczne.

GE Instruments

GE Instruments

GE Infrastructure, Water & Process Technologies, Analytical Instruments - producent analizatorów TOC (całkowitej zawartości węgla organicznego) w wodzie oczyszczonej a także w wodzie pitnej i ściekach. Pomiary laboratoryjne i on-line TOC, IC oraz przewodności.
Postnova Analitycs

Postnova Analitycs

Postnova Analytics jest światowym liderem w technice FFF (Field-Flow Fractionation – frakcjonowanie w polu sił). W ofercie firmy znajdują się kompletne systemy do separacji cząstek możliwe do zintegrowania z szeregiem detektorów dobieranych według potrzeb użytkowników.