Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »SUEZ Water Technologies & Solutions »Sievers 500 RL / 500 RLe

Sievers 500 RL / 500 RLe

Analizator TOC On-Line z możliwością pomiaru pojedynczych fiolek wprowadzający technikę laboratoryjną na poziom produkcji (0,03 ppb - 2,5 ppm)

  • Urządzenie
  • Opis
  • Specyfikacja

Analizatory zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC) rodziny SIEVERS* 500 RL On-Line są przyrządami pomiarowymi nie wymagającymi odczynników do wykonania analizy i przeznaczonymi do ciągłej kontroli zawartości związków organicznych w wodach o najwyższej czystości wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, mikroelektronice i energetyce. Analizatory rodziny 500 RL zapewniają najwyższą dokładność wykonania analiz, fundamentalną dla wszystkich analizatorów TOC SIEVERS'a. Szeroka gama opcji pomiarowych pozwala na spełnienie specjalnych wymagań od pomiaru On-Line przy ciągłym monitorowaniu wód, aż do pomiaru pojedynczych próbek aplikowanych poprzez IOS, bez potrzeby odłączania analizatora od monitorowanej linii wodnej. Analizatory rodziny SIEVERS 500 RL wyposażono w kolorowy dotykowy ekran do odczytu danych i sterowania, intuicyjne menu obsługi, wskaźniki zużycia elementów i zaawansowany program autokalibracji zera dla poprawy odczytów w zakresie małych wartości TOC.

Zastosowania

  • farmacja, w tym do walidacji procesów czyszczenia
  • energetyka
  • mikroelektronika

Parametry techniczne

  • Utlenianie: naświetlanie promieniowaniem UV
  • Metoda pomiaru: konduktometryczna z membraną selektywnie przepuszczającą tylko CO2

Podstawowe parametry:

Specyfikacja operacyjna 
Zakres pomiarowy0,03 ppb – 2,5 ppm
Dokładność± 5%
Precyzja< 1% RSD lub 0,03 ppb (wyższa z wartości)
Tryby analizyOn-line, on-line uśredniony, on-line tymczasowy
Czas analizy

Ciągły: 6 minut
Uśredniony i tymczasowy: 0,5; 1; 4; 8 lub 24 h

Odporność na zawartość ozonu50 ppb O3 - ciągłe;
200 ppb O3 przez 2 godziny dziennie
Wartość przepływu zewnętrznegoMinimum 50mL/min
Temperatura próbki1 – 95°C
Ciśnienie próbkiDo 790 kPa
Substancje zakłócająceNiewrażliwy na organiczne heteroatomy
Stabliność kalibracji12 miesięcy
Przewodność 
Zakres przewodnościDo 35 μS/cm
Dokładność pomiaru± 0,005 μS/cm lub ± 1% (wyższa z wartości)
Precyzja pomiaru< 0,25% RSD
Maksymalna dopuszczalna przewodność próbki przy pomiarze TOC25 μS/cm przy neutralnym pH
Urządzenie 
Wejścia1 x izolowane wejście binarne
Wyjścia3 x izolowane wyjścia 4-20 mA, 1 x Serial (RS-232), 1 x USB, 1 x port drukarki, 4 x porty alarmu, 1 x port Ethernet

Opiekun produktu

Kornel Kamiński+48 532 808 771kornel.kaminski@apinstruments.pl

Pliki do pobrania