Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »SUEZ Water Technologies & Solutions »Sievers InnovOx Lab

Sievers InnovOx Lab

Laboratoryjny analizator TOC

 • Urządzenie
 • Filmy

Innowacyjny analizator TOC w wodzie i ściekach! Pierwsze urządzenie laboratoryjne wykorzystujące technologię utleniania w warunkach nadkrytycznej wody (SCWO Supercritical Water Oxidation).

 • Mierzy:
  • TOC Total Organic Carbon - całkowitą zawartość węgla organicznego
  • TIC Total Inorganic Carbon - całkowitą zawartość węgla nieorganicznego
  • TC Total Carbon - całkowitą zawartość węgla
  • NPOC Non-purgeable Organic Carbon - całkowitą zawartość węgla w nielotnych związkach organicznych
 • Niezawodny i wszechstronny (może mierzyć m. in. próbki pochodzące z procesów przemysłowych, próbki środowiskowe oraz ścieki)
 • Automatycznie usuwa produkty uboczne i sole z reaktora przed każdym pomiarem (może mierzyć próbkę o stężeniu rozpuszczonych soli do 30%!)
 • Możliwość zintegrowania z autosamplerem
 • Bardzo szeroki zakres detekcji
 • Niski koszt utrzymania i konserwacji
 • Obsługa przez sieć komputerową
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Opis

InnovOx może mierzyć ścieki, próbki środowiskowe oraz wodę z procesów przemysłowych w:

 • przemyśle petrochemicznym
 • laboratoriach środowiskowych
 • instalacjach miejskiej wody pitnej i wody odpływowej
 • produkcji i przetwarzaniu związków chloru
 • żywności i napojach
 • elektrowniach
 • przemyśle papierniczym i celulozowym
 • zakładach produkcyjnych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • ośrodkach badawczych
Zakres pomiarowy TOC 0,25 - 50000 ppm
Tryby analizy TIC, NPOC, TC, TOC (TC-TIC)
Limit detekcji ≤ 0,1 ppm NPOC
Dokładność Większa wartośc z ± 3% i ± 0,25 ppm
Precyzja RSD ≤ 3% dla pomiarów >5 ppm
Czas analizy od 2,6 do 8,3 minuty
Wielkość cząstek stałych do 800 µm
Temperatura próbki 10 - 60°C

Monitorowanie wody pod kątem zawartości związków organicznych, zwiększa kontrolę nad procesem co prowadzi do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów. Analizator TOC Sievers InnovOx Laboratory to szybsza i wiarygodna alternatywa dla testów BzT (biologiczne zapotrzebowanie tlenu) i ChzT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu). Analizator może w jednej sekwencji oznaczyć zawartość węgla w wielu różnych próbkach, zarówno pospolitych jak i tych mniej popularnych i trudniejszych w pomiarze jak solanka czy zawiesiny.

Aparat InnovOx zapewnia niespotykaną efektywność utleniania, dynamiczny liniowy zakres pomiarowy od 0,25 do 50000 ppm i stabilność krzywej kalibracyjnej zarówno dla próbek wody procesowej i środowiskowej jak i dla bardziej zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Opatentowana przez GE Analytical Instruments technika utleniania w warunkach nadkrytycznych dla wody pozwala na najlepszy odzysk TOC z szerokiej gamy związków organicznych. Próbka oraz wytrącone zanieczyszczenia są usuwane przed każdym cyklem pomiarowym zapewniając wiarygodność pomiarów i długotrwałą niezawodność.

Opiekun produktu

Kornel Kamiński+48 532 808 771kornel.kaminski@apinstruments.pl

Pliki do pobrania