Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »Malvern Instruments »Sysmex FPIA3000

Sysmex FPIA3000

Automatyczny analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek.

  • Urządzenie

Analizator FPIA 3000 umożliwia pomiar wielkości cząstek w zawiesinach cieczowych i emulsjach w zakresie 0,8 - 300µm.

System wykonuje pomiar w celi pomiarowej o płaskim przepływie /Sheath - Flow Cell/. Obrazy cząstek przepływających przez celę pomiarową rejestrowane są przez wysokiej rozdzielczości kamerę cyfrową CCD Sony XC-73. Opatentowana konstrukcja celi pomiarowej zapewnia, że wszystkie cząstki próbki znajdą się w polu ogniska optycznego i będą ustawione w kierunku kamery swoją największą powierzchnią. Obraz cząstek jest zawsze ostry, a stała i zgodna orientacja cząstek pozwala na uzyskiwanie odtwarzalnych wyników pomiarowych.

Zastosowane rozwiązania techniczne, pełna automatyzacja pomiaru z wykorzystaniem Standardowych Procedur Operacyjnych SOP i specjalistyczne oprogramowanie eliminują błąd operatora, umożliwiają uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej statystycznie informacji /do 300tys. obrazów rejestrowanych w ciągu 150 sekund/, zapewniają wysoką odtwarzalność i dokładność uzyskanych wyników. Monitory pokazują rzeczywisty obraz cząstek zarejestrowany przez kamerę, jak i obraz przetworzony przez oprogramowanie.

Wielkość i kształt każdej zarejestrowanej cząstki może zostać wyrażony jako jedna z 26 cech morfologicznych np. średnica ekwiwalentna, kolistość, wypukłość, szpiczastość czy chropowatość. Dla każdej cząstki dostępny jest w oprogramowaniu zestaw indywidualnych cech, można także wykreślać charakterystyki statystyczne próbki w funkcji dowolnego parametru morfologicznego. Statystyki te mogą mieć postać udziałów po liczbie zarejestrowanych sztuk, polu powierzchni lub objętości. Możliwe jest także przedstawienie rozkładów zależności jednego parametru morfologicznego w funkcji innego.

FPIA 3000 jest urządzeniem dedykowanym głównie działom kontroli jakości, gdzie istotna jest szybkość działania i prostota obsługi.

System spełnia wymagania dotyczące ochrony danych pomiarowych zgodnie z CFR21 część 11.

Opiekun produktu

Mariusz Brzeziński+48 666 811 036mariusz.brzezinski@apinstruments.pl

Pliki do pobrania