Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »Malvern Instruments »Morphologi G3/G3-ID

Morphologi G3/G3-ID

Wysokoczuły analizator wielkości i kształtu cząstek

Morphologi G3 to automatyczny analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek. Urządzenie może mierzyć suche proszki, zawiesiny cieczowe, emulsje, kremy, maści i cząstki osadzone na filtrach.

  • Urządzenie
  • Filmy

Morphologi G3 to w pełni zautomatyzowany, bardzo czuły analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce. Umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym, jak i emulsji, a także zawiesin cieczowych, w zakresie wielkości cząstek 0,5 - 10000µm.

Układ pomiarowy wyposażony jest w najnowszy zestaw optyczny Nikon CFI 60, wysokiej rozdzielczości kamerę cyfrową CCD oraz szybki komputer o dużej pamięci, pozwalający na zapisywanie dostarczanych przez Morphologi G3SE obrazów wszystkich zarejestrowanych cząstek - najwyższej jakości i pozbawionych aberracji sferycznej.

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz pełna automatyka z użyciem Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) i specjalne, bogate oprogramowanie, eliminują błąd wprowadzany zwykle przez operatora. Dzięki temu Morphologi G3SE zapewnia uzyskiwanie obiektywnej i statystycznie wiarygodnej informacji (setki tysięcy rejestrowanych obrazów w ciągu kilku minut), a także szybką odtwarzalność i dużą dokładność uzyskanych wyników. Specjalna konstrukcja oferowanego ciśnieniowego bloku dyspergującego suche proszki (SDU) zapewnia uzyskanie jednowarstwowej dyspersji próbki i stałą orientację cząstek.

Zestaw wyposażony jest w dwa monitory LCD - na jednym przedstawiany jest rzeczywisty obraz cząstek, na drugim te same cząstki po obróbce programowej. W raportach prezentowane są wszystkie zarejestrowane cząstki wraz z podaniem kompletu ich indywidualnych parametrów morfologicznych. Przedstawiane są także charakterystyki statystyczne próbki, w funkcji dowolnego parametru morfologicznego na osi X. Statystyki te mogą mieć postać udziałów liczbowych (według liczby zarejestrowanych sztuk), powierzchniowych oraz objętościowych (według udziału procentowego danej frakcji w całości próbki). Możliwe jest również przedstawienie rozkładu dowolnego parametru w funkcji innego, w postaci tzw. scattergramu (punktowy wykres rozrzutu). System spełnia wymagania dotyczące ochrony danych pomiarowych zgodnie z CFR21 Part 11.

Posiadamy analizator demonstracyjny w laboratorium. Świadczymy także usługi pomiaru próbek:
  • wielkości cząstek (rozkład liczbowy i objętościowy)
  • kształt cząstek (20 parametrów kształtu i rozkłady parametrów kształtu)
  • Przystawki
  • Specyfikacja
RammanPrzystawka ramanowska do identyfikacji chemicznej
TechnikaStatyczne, zautomatyzowane obrazowanie opcjonalnie połączone ze spektrometrem Ramana.
Zakres wielkości cząstek0,5 - 1000 µm*  0,5 μm – 1000 μm *(możliwość rozszerzenia górnej granicy pomiarowej w przypadku niektórych aplikacji do 10 mm *)
Właściwości mierzonych cząstekRozmiar, kształt, transparentność, liczebność, rozmieszczenie
Parametry rozmiarów cząstek

Koło równoważne (CE), średnica, długość, szerokość, obwód, powierzchnia, maksymalna odległość

Sfera równoważna (SE) objętość, całkowita długość i szerokość włókna

Parametry kształtu cząstekProporcje kształtu, kolistość, wypukłość, wydłużenie, kolistość wysokiej czułości (HS), zwartość, wydłużenie włókien i prostość włókna
Parametry przejrzystości cząstkiIntensywność średnia, odchylenie standardowe intensywności (STD)
Zintegrowana przystawka umożliwiająca dyspergowanie próbki (tylko Morphologi® G3S-ID)W pełni zautomatyzowany system dyspergowania i pomiarów suchych proszków. Ręczna lub podawana w procedurze (SOP) kontrola ciśnienia, czasu wstrzykiwania i regulacji.
Sposoby aplikowania próbki

szeroka szklana płytka do badania dyspersji suchych proszków

uchwyt na 4 standardowe szkiełka mikroskopowe

uchwyt na 2 duże szkiełka mikroskopowe

Wet cell - przystawka do pomiarów zawiesin cieczowych

uchwyty o średnicach 25mm i 47mm do pomiarów cząstek osadzonych na filtrach

Oświetlanie próbkiŚwiatło białe, światło przechodzące oraz odbite, polaryzatory
Detektor

Rejestracja kolorowych obrazów kamerą cyfrową CCD 5M Pix (2592 x 1944), rozmiar piksela 2,78 μm

Układ optycznyMikroskop Nikon CFI 60
Obiektywy2,5x     5x        10x      20x      50x
Analiza chemicznaSpektrometr Ramana
Spektrometr RamanaKaiser Optical Systems Inc. RamanRxn1
Zakres spektralny150cm-1 to 1850cm-1, rozdzielczość 4cm-1
Specyfikacja laseraDługość fali 785 nm
Metoda identyfikacji chemicznejKorelacja widm

 

Opiekun produktu

Mariusz Brzeziński+48 666 811 036mariusz.brzezinski@apinstruments.pl

Pliki do pobrania

Pliki dostępne do pobrania tylko dla zalogowanych użytkowników - Zaloguj się lub zarejestruj

application/pdfInżynieria odwrotna – Formulacja farmaceutyczna – porównanie produktu oryginalnego i generycznego z wykorzystaniem G3SE-ID - ENG (MRK1937-02).pdf (1.6 MB)

application/pdf(1.4 MB)