Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »Malvern Panalytical »Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina chromatografów żelowych Malvern Viscotek / OMNISEC to kompletne, dedykowane systemy do badań związków wielkocząsteczkowych w temperaturach do 80 °C. Zintegrowane urządzenia z serii OMNISEC / TDA posiadają - zapewniający najwyższą czułość - szeregowy układ detektorów. Systemy te umożliwiają kompleksową charakterystykę wszelkich typów makrocząsteczek: białek, polimerów naturalnych i syntetycznych, oraz innych. Aparaty standardowo wyposażone są w autosampler i są w pełni kontrolowane z poziomu oprogramowania.

Detektory z rodziny Viscotek/OMNISEC można także zintegrować z dowolnym systemem chromatografii HPLC/GPC/SEC. Warunkiem jest możliwość wyprowadzenia sygnałów analogowych z istniejących detektorów np. RI. Po dodaniu detektora z rodziny Viscotek / OMNISEC kontrolę nad procesem obróbki danych przejmuje potężne oprogramowanie OmniSEC. Użytkownik tym samym może korzystać z zalet wielokrotnej detekcji wykorzystując zakupioną wcześniej aparaturę firm trzecich.

 

Detektory Viscotek

Detektory Viscotek

Technika (rozpraszanie światła):
MALS, RALS/LALS, SLS
Technika (pozostałe):
mostek wizkozymetryczny z czterema kapilarami, różnicowy współczynnik załamania światła, matryca UV-PDA
Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, wielkość i struktura molekuł, lepkość graniczna, agregacja białek
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Viscotek TDAmax

Viscotek TDAmax

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, wielkość i struktura molekuł, lepkość graniczna, agregacja białek
Temperatura pomiaru:
otoczenia do 80°C
Technika pomiaru:
chromatografia żelowa (GPC)
chromatografia wykluczania (SEC)