Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »Postnova Analytics

Postnova Analytics

Niemiecka firma Postnova Analytics jest światowym liderem w technice FFF (Field-Flow Fractionation, ang. frakcjonowanie w polu sił) - nowoczesnej alternatywie dla chromatografii.

W ofercie firmy znajdują się kompletne systemy do separacji cząstek, możliwe do zintegrowania z szeregiem detektorów dobieranych według potrzeb użytkowników. Skompletowany układ łączy pakiet oprogramowania NovaFFF, umożliwiający pełna kontrolę nad przebiegiem i analizą danych. (czytaj dalej...)

Oferowane systemy FFF:

AF2000 Multiflow

AF2000 Multiflow

Zakres pomiarowy:
 
- polimery:
104 - 109 Da
- nanocząstki:
1nm - 10µm
Zakres temperatur:
5°C - 220°C
Technika:
FFF (przepływ krzyżowy)
CF2000 Centrifugal

CF2000 Centrifugal

Zakres pomiarowy:
7nm - 50µm
Zakres temperatur:
temp. pokojowa
(maks. 5°C - 50°C)
Technika:
FFF (siła odśrodkowa)
TF2000 Thermal

TF2000 Thermal

Zakres pomiarowy:
 
- polimery:
10kDa - 100MDa
- cząstki:
10nm - 1000nm
Maks. Δ temperatur:
do 120°C (60 do 180°C)
Technika:
FFF (gradient temperatur)
SF2000 Split

SF2000 Split

Zakres pomiarowy:
1 - 300µm
Technika:
FFF (grawitacyjna)