Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Aparatura »Postnova Analytics »TF2000 Thermal

TF2000 Thermal

Rozdział na podstawie masy cząsteczkowej / składu chemicznego.
Separacja polimerów.

  • Galeria

Platforma TF2000 reprezentuje technikę termicznego FFF wykorzystując do separacji gradient temperatur. Próbki ulegają procesowi termodyfuzji, co umożliwia oddzielenie od siebie materiałów pod względem masy cząsteczkowej i składu chemicznego. Ta szczególna cecha pozwala na oddzielenie różnych materiałów polimerowych o tej samej masie cząsteczkowej.

System TF2000 ma szeroki zakres separacji i jest w stanie oddzielić polimery o małych i dużych masach cząsteczkowych z wysoką rozdzielczością. W przeciwieństwie do tradycyjnych technik chromatograficznych (np. GPC), nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie próbek, gdyż mogą być nastrzykiwane bez filtracji. Pozwala to na charakteryzowanie bardzo złożonych próbek bez ryzyka ich potencjalnej zmiany czy uszkodzenia. W tej technice nie występuje granica wykluczania, co umożliwia analizę materiałów o bardzo dużej masie molowej, rozgałęzionych i usieciowanych polimerów, żeli, agregatów lub cząstek

  • Przykładowe próbki: skrobia, polistyren, polimetakrylan,kauczuk naturalny i syntetyczny, elastomery, kleje, gumy,nanomateriały
  • Zakres pomiarowy:
    - polimery: 10 kDa - 100 MDa
    - cząstki: 10 nm - 1000 nm
  • Dozwolone eluenty: wszystkie typowe substancje organiczne
  • Maksymalna różnica temperatur: do 120°C (60 do 180°C)

Ta sekcja wymaga uzpełnienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z opiekunem produktu.

Opiekun produktu

Marek Sterczewski+48 668 221 089marek.sterczewski@apinstruments.pl