Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Kontakt

Kontakt

A. P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k.

Adres rejestrowy (wyłącznie do faktur):
ul. Buszycka 18B
02-869 Warszawa

Aktualny adres siedziby (korespondencyjny):
ul. Białozora 37A
02-817 Warszawa

Zgłoszenia i zapytania serwisowe

Mapka dojazdu


Wyświetl w nowym oknie

A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000435451, NIP 951-236-11-60, REGON 146340062.

Biuro
dr inż. Adam Próchniak
Prezes


+48 608 208 839
Monika Łuckowska
 • Office Manager / Sekretariat


+48 22 644 00 45
+48 604 081 098
Zuzanna Kasendra
 • Zamówienia publiczne


+48 22 644 00 45
+48 604 081 098
Adam Rułka
 • Marketing


+48 22 644 00 45
+48 604 081 098
Piotr Siemianowski
 • Finanse
 
Dział handlowy
Kornel Kamiński+48 532 808 771

 • Analizatory TOC, TC, IC
 • Mikrokalorymetry
 • Pomiary TOC
Marek Sterczewski+48 668 221 089

 • Analizatory cząstek online
 • Analizatory cząstek nano i potencjału zeta
 • Mikrokalorymetry
 • Produkty grupy BIO
 • Chromatografy żelowe GPC-SEC
 • Technika rozdziału cząstek FFF
Mariusz Brzeziński+48 666 811 036

 • Analizatory kształtu i wielkości cząstek mikro
 • Reometry i wiskozymetry
 • Pomiary próbek
 • Konsultacje aplikacyjne
 • Współpraca z Użytkownikami

Mateusz Parol+48 608 488 104

 • Spektrofotometry UV-Vis
 • Spektrometry absorpcji atomowej
 • ICP-OES
 • ICP-TOF-MS
 • Pomiary TOC
Piotr Krystosiak+48 604 155 252

 • Analizatory wielkości cząstek nano i potencjału zeta
 • Pomiary próbek
 • Konsultacje aplikacyjne

Wojciech Antosiewicz+48 881 007 017

 • Reometry
 • Analizatory cząstek mikro
 • Pomiary wielkości cząstek
 • Pomiary próbek
 • Konsultacje aplikacyjne
 • Współpraca z Użytkownikami

Serwis

Wszyscy serwisanci posiadają wydane przez Producentów aktualne certyfikaty do wykonywania czynności serwisowych dla poszczególnych urządzeń.

Grzegorz Monik
 • Koordynator serwisu


+48 606 233 599
Tomasz Zieliński

 • Sievers M9 i M5310C
 • Sievers 900 i 5310C
 • Sievers Checkpoint
 • Sievers 500RL
 • Sievers InnovOx
 • Seria Zetasizer
 • Seria Mastersizer 2000

Rafał Kowalski

 • Seria Mastersizer 3000
 • Seria Mastersizer 2000
 • Seria Zetasizer
 • Nanosight
 • Mikrokalorymetry MicroCal
 • Postnova
Rafał Makuch

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych
 • Sievers M9 i M5310C
 • Sievers 900 i 5310C
 • Sievers Checkpoint
 • Sievers 500RL
 • Sievers InnovOx
Grzegorz Monik

 • Seria Mastersizer 2000
 • Sievers M9 i M5310C
 • Sievers 900 i 5310C
 • Sievers Checkpoint
 • Sievers 500RL
 • Sievers InnovOx
 • Kinexus i Bohlin
 • Viscotek
 • Seria Morphologi

Wojciech Sokołowski

 • Seria Mastersizer 3000
 • Seria Mastersizer 2000
 • Seria Zetasizer
 • Seria Morphologi
 • Spraytec