Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Chemia specjalistyczna

Chemia specjalistyczna

 
Specjalistyczne chemikalia są to z reguły produkowane na zamówienie, wartościowe materiały o unikalnych właściwościach. Wykorzystywane najczęściej w małych ilościach i sprzedawane za wysoką cenę. Do materiałów tych można zaliczyć nanocząsteczki wywołujące efekty optyczne, nanorurki, siloksany czy specjalne woski, których struktury mogą wykazywać wyjątkowe właściwości reologiczne lub powierzchniowe. Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom można:
  • Badać aktywność powierzchni i zjawiska międzyfazowe
  • Określać masę cząsteczkową polimeru i jego strukturę
  • Mierzyć wielkość cząstek i ich właściwości dyspersyjne
  • Badać wpływ czasu lub naprężeń na właściwości reologiczne próbki
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Rodzina Zetasizer

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:
0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:
Mokre
Technika:
DLS, ELS, SLS
Kinexus+

Kinexus+

Mierzone parametry:
Własności reologiczne
Moment obrotowy:
0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:
-40°C to 200°C
Rodzina MicroCal

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:
Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:
-10°C - 130°C
Wydajność:
Od 2 do 50 na 24h
Technika:
Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)
Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:
Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:
Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:
Otoczenia do 160°C
Spraytec

Spraytec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:
Aerozole, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Laboratorium