Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Energetyka i środowisko

Energetyka i środowisko

 
Sektory związane z energią i ochroną środowiska bazują na materiałach, czy to powszechnych jak piasek do uzdatniania wody, czy złożonych i zaawansowanych technologicznie jak związki litu, do produkcji szybkoładowanych baterii. Wydajność i niezawodność gotowych rozwiązań będzie w znaczącym stopniu zależała od właściwości tych materiałów, dlatego tak istotna jest możliwość dokładnego ich zbadania. Pomóc w tym mogą oferowane przez nas systemy, zapewniając wymierne korzyści w wielu zastosowaniach.
 
Ogniwa paliwowe
 • Optymalizacja formulacji polimerów
 • Zwiększenie efektywności produktu
 • Poprawienie stabilności i jakości formulacji
 • Zapewnienie optymalnej wydajności produktu i procesu
 • Monitorowanie jednolitości części składowych
Gleba
 • Szybkie określenie uziarnienia
 • Oszacowanie absorpcji jonów
 • Monitorowanie ładunku powierzchniowego (np. przy usuwaniu zanieczyszczeń)
 • Określenie interakcji międzycząsteczkowych
 • Oszacowanie upakowania, porowatości i przepuszczalności gleby
Uzdatnianie wody
 • Szybki i łatwy pomiar potencjału zeta (również online), określającego skłonność zawieszonych cząstek do koagulacji i sedymentacji.
 • Zwiększenie stabilności procesu
 • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany warunków
 • Zmniejszenie kosztów chemicznych koagulantów
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
Rodzina Zetasizer

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:
0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:
Mokre
Technika:
DLS, ELS, SLS
Morphologi G3/G3-ID

Morphologi G3/G3-ID

Mierzone parametry:
Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:
0,5µm do 1000µm
Dozwolone próbki:
Mokre i suche
Technika:
Analiza obrazu
Przeznaczenie:
Laboratorium
Kinexus+

Kinexus+

Mierzone parametry:
Własności reologiczne
Moment obrotowy:
0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:
-40°C to 200°C
Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:
Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:
Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:
Otoczenia do 160°C
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C