Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Energetyka i środowisko

Energetyka i środowisko

 
Sektory związane z energią i ochroną środowiska bazują na materiałach, czy to powszechnych jak piasek do uzdatniania wody, czy złożonych i zaawansowanych technologicznie jak związki litu, do produkcji szybkoładowanych baterii. Wydajność i niezawodność gotowych rozwiązań będzie w znaczącym stopniu zależała od właściwości tych materiałów, dlatego tak istotna jest możliwość dokładnego ich zbadania. Pomóc w tym mogą oferowane przez nas systemy, zapewniając wymierne korzyści w wielu zastosowaniach.
 
Ogniwa paliwowe
 • Optymalizacja formulacji polimerów
 • Zwiększenie efektywności produktu
 • Poprawienie stabilności i jakości formulacji
 • Zapewnienie optymalnej wydajności produktu i procesu
 • Monitorowanie jednolitości części składowych
Gleba
 • Szybkie określenie uziarnienia
 • Oszacowanie absorpcji jonów
 • Monitorowanie ładunku powierzchniowego (np. przy usuwaniu zanieczyszczeń)
 • Określenie interakcji międzycząsteczkowych
 • Oszacowanie upakowania, porowatości i przepuszczalności gleby
Uzdatnianie wody
 • Szybki i łatwy pomiar potencjału zeta (również online), określającego skłonność zawieszonych cząstek do koagulacji i sedymentacji.
 • Zwiększenie stabilności procesu
 • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany warunków
 • Zmniejszenie kosztów chemicznych koagulantów
Cintra UV-Vis

Cintra UV-Vis

Mierzone parametry:
pomiar widma UV-Vis
Zakres pomiarowy:
190 - 1200 nm
Przeznaczenie:
laboratorium
XplorAA ASA

XplorAA ASA

Mierzone parametry:
stężenie pierwiastków śladowych
Stanowisko na lampy:
2 lub 6 lamp
Mierzone stężenie:
od mg/L
Przeznaczenie:
laboratorium
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
SavantAA ASA

SavantAA ASA

Mierzone parametry:
stężenie pierwiastków śladowych
Stanowisko na lampy:
8 lamp
Mierzone stężenie:
od mg/L
Przeznaczenie:
laboratorium
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Rodzina Zetasizer

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:
0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:
Mokre
Technika:
DLS, ELS, SLS
Quantima ICP-OES

Quantima ICP-OES

Mierzone parametry:
stężenie pierwiastków śladowych
Mierzone stężenie:
od µg/L
Przeznaczenie:
laboratorium
Integra XL ICP-OES

Integra XL ICP-OES

Mierzone parametry:
stężenie pierwiastków śladowych
Mierzone stężenie:
od µg/L
Przeznaczenie:
laboratorium
OptiMass TOF ICP-MS

OptiMass TOF ICP-MS

Mierzone parametry:
stężenie pierwiastków śladowych
Mierzone stężenie:
od ng/L
Przeznaczenie:
laboratorium
Kinexus+

Kinexus+

Mierzone parametry:
Własności reologiczne
Moment obrotowy:
0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:
-40°C to 200°C
Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:
Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:
Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:
Otoczenia do 160°C