Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Motoryzacja i lotnictwo

Motoryzacja i lotnictwo

 
Powodzenie w branży lotniczej i motoryzacyjnej jest ściśle związane zarówno z jakością i sprawnością energetyczną końcowego produktu, jak i z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa. Znaczący wpływ na te czynniki ma zachowanie i interakcje surowych materiałów i produktów pośrednich. Oferowane przez nas systemy do pomiaru wielkości i kształtu cząstek, potencjału zeta, masy cząsteczkowej czy właściwości reologicznych znajdują w tych sektorach powszechne zastosowanie i pozwalają na:
  • Zapewnienie stałych właściwości materiałów wejściowych
  • Szybkie testowanie nowych rozwiązań i urządzeń
  • Przyspieszenie rozwoju produktu
  • Usprawnienie produkcji i kontroli jakości
  • Zwiększenie wydajności i zysków
  • Redukcję przestojów
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
Morphologi G3/G3-ID

Morphologi G3/G3-ID

Mierzone parametry:
Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:
0,5µm do 1000µm
Dozwolone próbki:
Mokre i suche
Technika:
Analiza obrazu
Przeznaczenie:
Laboratorium
Insitec

Insitec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:
Mokre, suche, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Pomiary on-line, in-line, at-line
Spraytec

Spraytec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:
Aerozole, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Laboratorium