Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Farmacja

Farmacja

 
Analizatory reprezentowanych przez nas firm: GE oraz Malvern są szeroko wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Analizatory GE są najlepiej sprzedającymi się urządzeniami do analizy czystości wody UPW i WFI w przemysle farmaceutycznym zarówno w Polsce i na świecie. W farmacji poza czystością substancji istotne są także parametry substancji aktywnej i substancji pomocniczych takie jak: wielkość cząstek w cieczy i w powietrzu, kształt cząstek, ciężar cząsteczkowy i struktura rozgałęzień biomolekuł, właściwości reologiczne substancji i mieszanin, parametry termodynamiczne makromolekuł. Firma Malvern Instruments Ltd, która jest pionierem i liderem w dziedzinie aparatury do charakteryzacji cząstek pod względem kształtu, wielkości, potencjału zeta i innych posiada w swojej ofercie urządzenia do pomiaru wymienionych powyżej parametrów. 
 
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
Rodzina Sievers M9

Rodzina Sievers M9

Mierzone parametry:
TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:
0,03 ppb - 50 ppm
Metoda:
Konduktometryczna z membraną selektywną
Sievers 500 RL / 500 RLe

Sievers 500 RL / 500 RLe

Mierzone parametry:
TOC, TC, IC, przewodność
Zakres pomiarowy:
0,03 ppb - 2500 ppm
Metoda:
Konduktometryczna z membraną selektywną
Morphologi G3/G3-ID

Morphologi G3/G3-ID

Mierzone parametry:
Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:
0,5µm do 1000µm
Dozwolone próbki:
Mokre i suche
Technika:
Analiza obrazu
Przeznaczenie:
Laboratorium
Kinexus+

Kinexus+

Mierzone parametry:
Własności reologiczne
Moment obrotowy:
0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:
-40°C to 200°C
Rodzina MicroCal

Rodzina MicroCal

Mierzone parametry:
Mikrokalorymetria, analiza bez konieczności znakowania
Zakres temperatur:
-10°C - 130°C
Wydajność:
Od 2 do 50 na 24h
Technika:
Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC)
Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:
Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:
Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:
Otoczenia do 160°C
Insitec

Insitec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:
Mokre, suche, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Pomiary on-line, in-line, at-line
Parsum

Parsum

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Przeznaczenie:
pomiary on-line, in-line, at-line
Spraytec

Spraytec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:
Aerozole, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Laboratorium