Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Analiza kryminalistyczna

Analiza kryminalistyczna

 
W toku postępowania kryminalistycznego często zachodzi konieczność laboratoryjnego zbadania dowodów lub materiałów związanych ze śledztwem. W tym celu wykorzystuje się szereg narzędzi i technik analitycznych, które stają się coraz bardziej czułe i dokładne, otwierając nowe możliwości w tej dziedzinie. MDRS (Morphologically Directed Raman Spectroscopy) łączy w jednym urządzeniu zautomatyzowane obrazowanie cząstek i spektroskopię ramanowską, zapewniając jednoczesną analizę rozmiaru i kształtu cząstek oraz chemiczną identyfikację próbki. Technika ta okazuje się być nieoceniona w rozróżnianiu poszczególnych składników mieszaniny czy identyfikacji znajdujących się w próbce zanieczyszczeń. MDSR pozwala na badanie wielu rodzajów próbek kryminalistycznych do których zaliczyć można:
  • Nielegalne substancje psychoaktywne
  • Podrobione leki
  • Gleby
  • Pozostałości prochu strzelniczego
  • Zanieczyszczenia różnego typu
Morphologi G3/G3-ID

Morphologi G3/G3-ID

Mierzone parametry:
Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:
0,5µm do 1000µm
Dozwolone próbki:
Mokre i suche
Technika:
Analiza obrazu
Przeznaczenie:
Laboratorium