Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Polimery, gumy i plastiki

Polimery, gumy i plastiki

 
Charakteryzacja polimerów jest istotną gałęzią  nauki  o polimerach, zwykle używaną do przewidywania ich właściwości, od surowego materiału do gotowego produktu, z uwzględnieniem szybkości rozkładu i wpływu tego procesu na środowisko. Dzięki oferowanym przez nas aparatom można:
  • Wyznaczyć bezwzględną masę cząsteczkową, rozkład mas cząsteczkowych, stopień rozgałęzienia i skład kopolimerów za pomocą techniki GPC/SEC.
  • Wyznaczyć strukturę cząsteczkową za pomocą reometru rotacyjnego oraz właściwości procesowe za pomocą reometru kapilarnego
  • Symulować naprężenia, temperaturę i ciśnienie występujące w czasie obróbki polimeru
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Rodzina Zetasizer

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:
0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:
Mokre
Technika:
DLS, ELS, SLS
Rodzina OMNISEC / Viscotek

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:
Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:
Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:
Otoczenia do 160°C
Rodzina Rosand

Rodzina Rosand

Mierzone parametry:
Lepkość, lepkość wzdłużna
Maksymalna siła:
100kN
Temperatura pomiaru:
5°C to 500°C
Insitec

Insitec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:
Mokre, suche, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Pomiary on-line, in-line, at-line
Parsum

Parsum

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Przeznaczenie:
pomiary on-line, in-line, at-line