Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Branża »Przemysł rafineryjny

Przemysł rafineryjny

 
Petrochemikalia uzyskuje się z przetworzonej ropy naftowej i wykorzystuje do produkcji gamy istotnych dla przemysłu materiałów takich jak na przykład paliwa, woski, polimery i detergenty. Przemysł petrochemiczny można podzielić na sektor „upstream” związany z odzyskiwaniem i produkcją ropy naftowej, oraz sektor „downstream” zajmujący się jej przetwórstwem. Nasze urządzenia znajdą zastosowanie w obydwu tych sektorach, pozwalając na badanie wielu istotnych dla jakości końcowego produktu parametrów.
 
Asfalt

Asfalt jest produktem naftowym szeroko wykorzystywanym w przemyśle budowlanym. Ten lepko-sprężysty materiał, będący mieszanką aromatycznych węglowodorów jest uznawany za złożony układ koloidalny. Asfalt używany jest przy budowie dróg jako lepiszcze wiążące kruszywa mineralne i jako taki ma znaczący wpływ na wytrzymałość gotowej konstrukcji. W celu polepszenia jego własności mechanicznych często stosowane są dodatki w postaci polimerów, gumy, olejów czy regulatorów pH. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na:
 • Testy zgodności z branżowymi standardami
 • Pełną charakteryzację własności reologicznych
 • Rozwój formulacji i kontroli jakości
 • Ustalenie temperatury mieszania i kompakcji
 • Badanie ciał stałych pod kątem zmęczenia i skumulowanych naprężeń
 • Badanie rozmiaru cząstek i stabilności emulsji
 • Ocenę i porównanie konkurencyjnych produktów
 
Płuczki wiertnicze
 
Płuczka wiertnicza jest mieszanką polimerów, soli i minerałów na bazie oleju lub wody, wykorzystywaną do ochrony wiertła przy wydobywaniu ropy lub gazu. Jej analiza i badania są niezbędne do monitorowania i kontrolowania:
 • Własności reologicznych, zapewniających optymalny poślizg
 • Rozkładu mas cząsteczkowych i struktury polimerowych dodatków dla wydajnego materiałowo produktu
 • Rozkładu wielkości cząstek w celu zapobiegania agregacji mogącej doprowadzić do uszkodzeń
 • Potencjału zeta do kontrolowania stężeń soli i zapobiegania agregacji
 
Paliwa
 
Wtrysk paliwa jest jednym z kluczowych elementów konstrukcji silników, decydującym o wielkości kropel paliwa trafiających do komory spalania. Wielkość ta jest istotna, ponieważ na jej podstawie można określić efektywność spalania i wydajność paliwową całego silnika. Dzięki badaniom rozproszonych paliw można:
 • Zwiększyć wydajność silników
 • Zoptymalizować spalanie
 • Dostosować produkt do obowiązujących norm prawnych
 • Projektować coraz nowocześniejsze systemy
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Kinexus+

Kinexus+

Mierzone parametry:
Własności reologiczne
Moment obrotowy:
0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:
-40°C to 200°C
Spraytec

Spraytec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:
Aerozole, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Laboratorium