Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Zastosowanie »Chromatografia żelowa GPC/SEC

Chromatografia żelowa GPC/SEC

Chromatografia wykluczania (GPC/SEC) jest techniką analityczną pozwalającą na charakteryzację cząsteczek na podstawie ich wielkości. Kolumna chromatograficzna wypełniona porowatym żelem połączona jest z zestawem detektorów. Podczas przepływu próbki przez kolumnę, zawarte w niej małe cząsteczki  łatwo wnikają w głąb porów i dłużej się w nich znajdują, wydłużają czas retencji w stosunku do cząsteczek większych, którym do porów wniknąć jest trudno. Zastosowanie na wyjściu z kolumny systemu potrójnej detekcji składającego się z modułów rozpraszania światła, pomiaru lepkości i stężenia pozwala na określenie takich parametrów jak bezwzględna masa cząsteczkowa, rozmiar cząsteczki czy lepkość wewnętrzna. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski na temat makromolekularnej struktury, konformacji, agregacji i rozgałęzienia cząsteczek w próbce. Dzięki tej technice można:

 

  • Badać procesy oligomeryzacji, agregacji i łączenia białek
  • Kontrolować wytrzymałość, twardość i zachowanie polimerów
  • Przewidywać właściwości i zachowanie produktów farmaceutycznych takich jak krople do oczu
  • Badać jakość produktów spożywczych
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Viscotek TDAmax

Viscotek TDAmax

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, wielkość i struktura molekuł, lepkość graniczna, agregacja białek
Temperatura pomiaru:
otoczenia do 80°C
Technika pomiaru:
chromatografia żelowa (GPC)
chromatografia wykluczania (SEC)