Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Zastosowanie »Lepkość i właściwości reologiczne

Lepkość i właściwości reologiczne

Reologia jest nauką zajmującą się płynięciem i odkształceniem materiałów pod wpływem działania sił.  Pomiar własności reologicznych można przeprowadzić dla wielu rodzajów materiałów – od rozcieńczonych roztworów polimerów i surfaktantów, przez ciała pół-płynne jak kremy i żele, do stałych lub stopionych polimerów i asfaltu. Wiele z nich wykazuje złożone właściwości, a ich lepkość i lepkosprężystość może zależeć od zadanych warunków takich jak naprężenie, skala czasowa czy temperatura. Dobór odpowiedniego rodzaju reometru jest zależny od  wymaganej szybkości ścinania i skal czasowych, jak również objętości i lepkości próbki. Wśród przykładów pomiarów reologicznych wyróżnić można:

 

  • Charakterystykę lepkości nie-Newtonowskich materiałów przy różnych prędkościach ścinania symulujących warunki procesowe lub użytkowe
  • Klasyfikację materiałów pod kątem ich właściwości lepkosprężystych
  • Optymalizację i ocenę stabilności dyspersji
  • Określenie tiksotropii farb i pokryć, w celu zbadania ich końcowych właściwości użytkowych
  • Określenie wpływu budowy molekularnej polimerów na właściwości lepkosprężyste
  • Ocena produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem ich zdolności do rozsmarowywania
Kinexus+

Kinexus+

Mierzone parametry:
Własności reologiczne
Moment obrotowy:
0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:
-40°C to 200°C
DSR

DSR

Mierzone parametry:
Własności reologiczne asfaltów
Moment obrotowy:
10µNm - 10mNm
Temperatura pomiaru:
5°C - 95°C
Rodzina Rosand

Rodzina Rosand

Mierzone parametry:
Lepkość, lepkość wzdłużna
Maksymalna siła:
100kN
Temperatura pomiaru:
5°C to 500°C
Zetasizer Nano

Zetasizer Nano

Zastosowania:
Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa, mikroreologia
Zakres temperatur:
0 - 90°C