Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Zastosowanie »Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa jest istotnym parametrem charakteryzującym właściwości białek i polimerów. Pomiar oraz kontrola jego wartości, mogą okazać się kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów oraz pozwalają badać szereg własności w różnych aplikacjach jak:

 

  • Wytrzymałość i twardość tworzyw sztucznych i innych syntetycznych polimerów
  • Degradację i szybkość uwalniania z polimerowych nośników leków
  • Zachowanie polisacharydowych dodatków do żywności
  • Moc i jakość wypełniaczy i lubrykantów  w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
  • Skuteczność i stan agregacji białek i biofarmaceutyków

Podstawową techniką pozwalającą na pomiar masy cząsteczkowej jest chromatografia żelowa z wykorzystaniem detektorów rozpraszających światło.

Detektory Viscotek

Detektory Viscotek

Technika (rozpraszanie światła):
MALS, RALS/LALS, SLS
Technika (pozostałe):
mostek wizkozymetryczny z czterema kapilarami, różnicowy współczynnik załamania światła, matryca UV-PDA
Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, wielkość i struktura molekuł, lepkość graniczna, agregacja białek
OMNISEC

OMNISEC

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, lepkość graniczna, wielkość i struktura makromolekuł, agregacja białek
Techniki pomiarowe:
chromatografia żelowa (GPC), chromatografia wykluczania (SEC),
Temperatura pomiaru:
do 160°C
Viscotek TDAmax

Viscotek TDAmax

Mierzone parametry:
masa cząsteczkowa, wielkość i struktura molekuł, lepkość graniczna, agregacja białek
Temperatura pomiaru:
otoczenia do 80°C
Technika pomiaru:
chromatografia żelowa (GPC)
chromatografia wykluczania (SEC)
Rodzina Zetasizer

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:
0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:
Mokre
Technika:
DLS, ELS, SLS