Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Zastosowanie »Potencjał zeta

Potencjał zeta

tl_files/galeria/branze/potencjal-zeta-600px.jpgPotencjał zeta jest potencjałem występującym w warstwie podwójnej przy powierzchni zdyspergowanych cząstek. Określa się go na granicy poślizgu, w odniesieniu do potencjału w głębi fazy ciągłej. Inaczej mówiąc, jest to potencjał między dyspergantem a warstwą płynu przyczepioną do powierzchni cząstki. Parametr ten wykorzystywany jest do określania stabilności układów koloidalnych. Pomiaru potencjału zeta, możemy dokonać wykorzystując technikę ELS (Electroforetic Light Scattering – Elektroforetyczne Rozpraszanie Światła). Polega ona na przyłożeniu do próbki pola elektrycznego, pod wpływem którego zawieszone cząstki zaczynają poruszać się z charakterystyczną prędkością zwaną ruchliwością elektroforetyczną. Pomiaru tego parametru można dokonać za pomocą techniki PALS (Phase Analysis Light Scatering – Rozpraszanie światła z analizą fazy), polegającej na pomiarze drobnych przesunięć fazowych w rozproszonym świetlne, powodowanych poruszającymi się cząstkami. Ruchliwość elektroforetyczną można następnie przeliczyć na potencjał zeta.

Zetasizer Pro/Ultra

Zetasizer Pro/Ultra

Zastosowania:
Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, stężenie cząstek
Zakres temperatur:
0 - 120°C
Zetasizer Nano

Zetasizer Nano

Zastosowania:
Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa, mikroreologia
Zakres temperatur:
0 - 90°C