Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Oferta »Zastosowanie »Wielkość i/lub kształt cząstek

Wielkość i/lub kształt cząstek

Wielkość i kształt cząstek są kluczowymi parametrami wielu substancji i materiałów, szeroko wykorzystywanych przez różne gałęzie przemysłu. Analiza i kontrola tych parametrów pozwala na wytworzenie produktu końcowego o odpowiednich właściwościach i wysokiej jakości. Istnieje wiele technik pomiarowych pozwalających przeprowadzić tego typu badania, z których kilka wykorzystywanych przez oferowane przez nas urządzenia, zostało krótko opisanych poniżej.

 

Dyfrakcja laserowa

W technice tej, aby zbadać wielkość cząstek, dokonuje się pomiaru intensywności światła rozproszonego przez zdyspergowaną próbkę, za pomocą wielu ustawionych pod różnymi kątami detektorów. Duże cząstki rozpraszają światło pod małymi kątami, natomiast małe – pod dużymi. Na tej podstawie, analizując zależność intensywności rozproszonego światła od kąta, można określić rozkład wielkości cząstek w próbce. Do zalet dyfrakcji laserowej zaliczyć można szeroki zakres pomiarowy, szybkość i prostotę pomiaru oraz dużą powtarzalność.

 

DLS (Dynamic Light Scattering)

Dynamiczne rozpraszanie światła to technika polegająca na pomiarze intensywności światła rozpraszanego przez próbkę, pod jednym kątem. Cząstki zawieszone w próbce poruszają się ruchami Browna, co powoduje zmiany intensywności światła docierającego do detektora. Na podstawie fluktuacji intensywności światła określić można prędkość poruszania się cząsteki wyznaczyć –korzystając z równania Stokesa-Einstaina – również ich wielkości. Technika ta pozwala mierzyć bardzo małe cząsteczki (rzędu 1 nm), a ponadto daje dokładne i powtarzalne wyniki przy zachowaniu prostoty pomiaru.

 

Analiza obrazu

Innym podejściem do kwestii badania wielkości cząstek są urządzenia wykorzystujące analizę obrazu. W technice tej używa się wysokiej jakości światłoczułej matrycy, połączonej z powiększającym układem optycznym. Urządzenie wykonuje wiele zdjęć badanej próbki, które następnie są analizowane przez oprogramowanie urządzenia. Na podstawie tej analizy otrzymuje się dokładne informacje o rozkładzie wielkości cząstek (liczbowym i objętościowym) oraz o ich kształcie.

Zetasizer Pro/Ultra

Zetasizer Pro/Ultra

Zastosowania:
Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, stężenie cząstek
Zakres temperatur:
0 - 120°C
Mastersizer 3000

Mastersizer 3000

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Technika:
dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
laboratorium
Zetasizer Nano

Zetasizer Nano

Zastosowania:
Charakteryzacja nanocząstek, koloidów i protein
Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa, mikroreologia
Zakres temperatur:
0 - 90°C
NanoSight NS300

NanoSight NS300

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek, stężenie cząstek, agregacja białek
Zakres pomiarowy:
10nm - 2000nm
Technika:
Technika
Insitec

Insitec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:
Mokre, suche, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Pomiary on-line, in-line, at-line
Parsum

Parsum

Mierzone parametry:
wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:
mokre i suche
Przeznaczenie:
pomiary on-line, in-line, at-line
Spraytec

Spraytec

Mierzone parametry:
Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:
100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:
Aerozole, spray'e
Technika:
Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:
Laboratorium

Powiązane artykuły