Malvern Instruments, GE Instruments, Postnova Analytics, GBC Scientific Equipment »Serwis

Serwis

Autoryzowany serwis techniczny naszej firmy stoi do dyspozycji  Użytkowników od chwili instalacji analizatora, przygotowania dokumentacji  technicznej zgodnie z procedurami producenta aż po wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych IQ/OQ/PQ.

Pomoc techniczna i aplikacyjna serwisu realizowana jest przez:

 • proaktywne przeglądy techniczne
 • szkolenia pracowników Użytkownika
 • konsultacje on-line
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
 • całoroczne umowy serwisowe
 • wykonywanie kwalifikacji analizatorów
 • wykonywanie walidacji systemu skomputeryzowanego 
 • zaopatrzenie w oryginalne materiały eksploatacyjne i kalibracyjne oraz wzorce do kalibracji i weryfikacji
 • certyfikowanie analizatorów, wystawianie dokumentów certyfikacyjnych

Inżynierowie serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów. Ich kwalifikacje potwierdzone są certyfikatami. Działalność techniczna naszego serwisu opiera się wyłącznie na materiałach eksploatacyjnych, wzorcach i częściach zamiennych dostarczanych od reprezentowanych przez nas producentów.

Serwis

Grzegorz Monik
 • Koordynator serwisu


+48 606 233 599
Tomasz Zieliński

 • Sievers M9 i M5310C
 • Sievers 900 i 5310C
 • Sievers Checkpoint
 • Sievers 500RL
 • Sievers InnovOx
 • Seria Zetasizer
 • Seria Mastersizer 2000

Rafał Kowalski

 • Seria Mastersizer 3000
 • Seria Mastersizer 2000
 • Seria Zetasizer
 • Nanosight
 • Mikrokalorymetry MicroCal
 • Postnova
Rafał Makuch

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych
 • Sievers M9 i M5310C
 • Sievers 900 i 5310C
 • Sievers Checkpoint
 • Sievers 500RL
 • Sievers InnovOx
Grzegorz Monik

 • Seria Mastersizer 2000
 • Sievers M9 i M5310C
 • Sievers 900 i 5310C
 • Sievers Checkpoint
 • Sievers 500RL
 • Sievers InnovOx
 • Kinexus i Bohlin
 • Viscotek
 • Seria Morphologi

Wojciech Sokołowski

 • Seria Mastersizer 3000
 • Seria Mastersizer 2000
 • Seria Zetasizer
 • Seria Morphologi
 • Spraytec

Autoryzowany serwis A.P. Instruments

Od lewej: Rafał Makuch, Rafał Kowalski, Grzegorz Monik, Wojciech Sokołowski, Tomasz Zieliński