Analiza TOC

Zawartość TOC w wodzie jest jednym z podstawowych kryteriów oceny czystości wody. Pomiary TOC wykonywane są w wodach oczyszczonych (PW i UPW), pitnych, próbkach środowiskowych, ściekach i próbkach z procesów.

«»

Aktualności

Reprezentujemy firmy

tl_files/logotypy/malvern-logo-small.PNG

Malvern Panalytical Ltd. - wiodący producent analizatorów do szeroko pojętej charakteryzacji cząstek. Instrumenty umożliwiają pomiar wielkości cząstek stałych (nano i mikro), emulsji i aerozoli, potencjału zeta i masy cząsteczkowej (nano), a także kształtu cząstek i właściwości reologicznych.

tl_files/logotypy/SUEZ_logo_small.PNG

SUEZ Water Technologies & Solutions - producent analizatorów TOC (całkowitej zawartości węgla organicznego) w wodzie oczyszczonej a także w wodzie pitnej i ściekach. Pomiary laboratoryjne i on-line TOC, IC oraz przewodności.

tl_files/logotypy/Postnova_logo_242x165.png

Postnova Analytics jest światowym liderem w technice FFF (Field-Flow Fractionation – frakcjonowanie w polu sił). W ofercie firmy znajdują się kompletne systemy do separacji cząstek możliwe do zintegrowania z szeregiem detektorów dobieranych według potrzeb użytkowników.

tl_files/logotypy/GBC-logo_242.jpg

GBC Scientific Equipment Ltd.  to doświadczony i wieloletni producent w zakresie analizy elementarnej. Australijska firma oferuje m. in.: spektrofotometry UV-Vis, analizatory Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej, spektrometry ICP-OES i ICP-Time Of Flight-MS.