A.P. Instruments »Aparatura »SUEZ Water Technologies & Solutions »Sievers InnovOx Online

Sievers InnovOx Online

Przemysłowy analizator TOC

  • Urządzenie
  • Filmy

Przemysłowy analizator TOC Sievers InnovOx Online jest jedynym urządzeniem wykorzystującym technologię utleniania w warunkach nadkrytycznych (SCWO – Supercritical Water Oxidation) do oznaczania zawartości substancji organicznych. Został zaprojektowany do analiz TOC w wodach i ściekach przemysłowych- w tym kwaśnych, zasolonych oraz zawierających dużą ilość cząstek stałych. Praca urządzenia wymaga jedynie okresowej obsługi, a niezależnie od rodzaju próbek analizator utrzymuje stabilną kalibrację przez co najmniej 6 miesięcy. Analizator może być dostarczony w konfiguracji przeciwwybuchowej zgodnej z amerykańskimi wymaganiami dla tego typu produktów (Class 1 Division 2 Groups A, B, C, D), co umożliwia pracę w atmosferze wybuchowej.

Analizator wykonuje pomiary:

  • TC (węgiel całkowity),
  • IC (węgiel nieorganiczny),
  • TOC (węgiel organiczny),
  • NPOC (nieusuwalny węgiel organiczny) w zakresie 0,5 – 50 000 ppm.

InnovOx ON-LINE jest przystosowany do pomiaru dwóch (wersja standardowa) lub pięciu strumieni (opcja). Przełączanie pomiędzy strumieniami następuje automatycznie w analizatorze. Analizator nie wymaga podłączenia komputera, jest obsługiwany przez ekran dotykowy lub protokół Modus / TCP/IP.

  • Aksesoria I
  • Aksesoria II
  • Specyfikacja

Analizator posiada szereg opcji umożliwiających optymalną konfigurację sprzętu w zależności od zastosowania.

1. Air Purifier
Akcesorium instalowane w analizatorze oczyszcza gaz z CO2. Pozwala na wykorzystanie powietrza sprężonego w zakładzie jako gazu nośnego w analizatorze.

2. Panel filtrujący
Przystawka pozwalająca na filtrowanie próbki. Kontrolowana przez analizator, automatycznie czyszczona sprężonym powietrzem.

3. Pakiet Fail – Safe
Czujniki przepływu każdego z analizowanych strumieni oraz sensory poziomu cieczy w pojemnikach z odczynnikami i wzorcami.

4. IP56
Przystosowanie analizatora do standardu IP56 zabezpiecza elektronikę przez wodą i kurzem mogącym wpływać na pracę urządzenia. Upgrade polega na uszelnieniu obudowy i przystosowaniu do ciągłego przepłukiwania sprężonym powietrzem

5. Pompa perystaltyczna
Pozwala zaciągnąć próbkę do analizatora. Umożliwia pomiar TOC w strumieniach o ciśnieniu atmosferycznym. Jedna pompa może obsługiwać dwa strumienie próbki.

Analizator posiada szereg opcji umożliwiających optymalną konfigurację sprzętu w zależności od zastosowania.

6. Mounting Stand – statyw montażowy

7. Ochrona przeciwwybuchowa Class 1, Division 2, Group A, B, C, D
Analizator Innovox Online jest dostępny w konfiguracji posiadającej certyfikat dopuszczający do pracy w atmosferze wybuchowej, w strefach Ex.

8. Przystawka do pomiaru zawiesin bez konieczności filtrowania próbki
Przystawka umożliwia pomiar TOC w próbkach zawierających duże ilości substancji stałych, trudnych do odfiltrowania (ścieki). Do oddzielenia substancji stałych wykorzystany jest efekt przyspieszenia przepływu próbki i pojawiającej się w przystawce sile odśrodkowej.

9. Przystawka do pomiaru próbek gorących (do 85 °C)
Przystawka umożliwia próbkowanie bez chłodzenia, które w niektórych aplikacjach niekorzystnie wpływa na reprezentatywny pobór próbki.

Zakres pomiarowy TOC0,5 - 50000 ppm
Tryby analizyTIC, NPOC, TC, TOC (TC-TIC)
Limit detekcji0,05 ppm NPOC
Dokładność± 3%
PrecyzjaRSD ≤ 1,5%
Czas analizyod 2,6 do 8,3 minuty
Wielkość cząstek stałych≤ 200 µm bez filtrowania, ≤ 200 µm z filtrowaniem
Temperatura próbki10 - 60°C (opcja do 85 °C)
Ciśnienie próbkido 125 psig
WyjściaUSB, Ethernet, binarne, 4-20 mA
ObudowaIP56 (opcja)
Praca w strefie EXopcja

Opiekun produktu

Kornel Kamiński+48 532 808 771kornel.kaminski@apinstruments.pl

Pliki do pobrania