A.P. Instruments »Aparatura »Malvern Panalytical »Insitec

Insitec

Systemy procesowe do pomiaru rozkładu wielkości cząstek

 • Urządzenie
 • Filmy
 • Galeria

Zaprojektowane specjalnie dla przemysłu analizatory Insitec umożliwiają wiarygodne pomiary on-line wielkości cząstek w zakresie od 0,1 do 1000 mikrometrów. Firma Malvern, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę aplikacyjną, oferuje zarówno gotowe systemy pomiarowe „pod klucz”, jak i same sensory do montażu w instalacji. Eksperci z firmy Malvern łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z wiedzą i doświadczeniem klienta, pomogą dobrać optymalne pod względem ekonomicznym rozwiązanie konstrukcyjne.

Pomiary w czasie rzeczywistym umożliwiają automatyczną kontrolę procesu, zapewniając szereg korzyści takich, jak: bardziej jednorodny produkt, ograniczenie ilości odpadów i przerw w produkcji, mniejsze zużycie energii, zmniejszenie nakładów pracy, wyższa wydajność. Nakłady inwestycyjne na tego typu układ zazwyczaj zwracają się w ciągu jednego roku. Rodzina analizatorów Insitec umożliwia pomiary at-line, on-line i in-line zarówno dla suchych proszków, jak i dla zawiesin cieczowych. Ich solidna konstrukcja spełnia surowe wymagania stawiane urządzeniom procesowym, projektowanym do pracy ciągłej przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.

 • Insitec to także elastyczne, intuicyjne oprogramowanie upraszczające integrację z istniejącym systemem kontroli procesu.
 • Insitec jest używany w tak różnych procesach, jak produkcja cementu, farmaceutyków, farb proszkowych czy proszków metalicznych.
 • Pomiar w zakresie 0,1 - 1000 µm, w dyspersjach cieczowych i powietrznych
 • Możliwość wykonywania ponad miliona pomiarów rocznie
 • Instrument, interfejs, oprogramowanie analityczne, automatyzacja oraz raportowanie danych mogą być dostosowane do unikalnych potrzeb indywidualnych klientów.
 • Pomiar przy wykorzystaniu standardowej techniki pomiarowej dla przemysłu - dyfrakcji laserowej.
 • Zaprojektowane dla potrzeb użytkowników przemysłowych - mogą rejestrować wzory rozpraszania światła co sekundę i prezentować rozkłady wielkości cząstek w rzeczywistym czasie.
 • In-line - czujnik może zostać umieszczony w linii procesowej wykonując pomiar całego strumienia materiału bez konieczności jego przerywania.
 • On-line - próbnik, urządzenie dyspergujące oraz układ optyczny zlokalizowane są poza linią produkcyjną, ale z nią połączone. Próbnik albo w sposób ciągły, albo z dużą częstotliwością pobiera reprezentatywną próbkę i podaje ją poprzez urządzenie dyspergujące do układu optycznego. Po wykonaniu pomiaru próbka wraca do strumienia lub urządzenia odbierającego.
 • At-line - analizy mogą być wykonywane na próbkach przyniesionych do analizatora przez operatora lub próbkach pobranych przez klienta zgodnie z obowiązującą metodą próbkowania z produkcji. Tego typu rozwiązania są najczęściej stosowane w zautomatyzowanych laboratoriach.
 • Rozwiązania mobilne - mogą być używane w dowolnej z powyższych trzech kategorii (in-, on- i at-line).
 • Wersje
 • Specyfikacja

Dostępne modele:

Insitec T - analizy suchych proszków, instalowany statycznie, generuje rozkłady w czasie rzeczywistym, nadający się do pracy w warunkach higienicznych

Insitec D - analizator wielkości cząstek on-line, zatwierdzony przez ATEX

Insitec X - analizy suchych proszków, instalowany statycznie, generuje rozkłady w czasie rzeczywistym, nadający się do pracy w warunkach higienicznych. Samoistnie bezpieczny, zaprojektowany do pracy w strefach 0, 1, 2 oraz 20, 21, 22.

Insitec LPS - analizator wielkości cząstek w dyspersjach cieczowych pracujący off-line, in-line, on-line lub at-line.

Insitec L - analizy cząstek stałych zawieszonych w strumieniu cieczy, instalowany statycznie, generuje rozkłady w czasie rzeczywistym, nadający się do pracy w warunkach higienicznych

Insitek M - analizy zawiesin, idealny do pomiarów wielkości cząstek rud surowców mineralnych

Insitec ALISS - analizy at-line suchych proszków

Insitec Voyager - mobilny analizator wielkości cząstek, analizy on-line lub at-line procesowych strumieni suchych proszków lub cieczy

Insitec S - pomiary spray'ów w czasie rzeczywistym

Ta sekcja wymaga uzpełnienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z opiekunem produktu.

Opiekun produktu

Marek Sterczewski+48 668 221 089marek.sterczewski@apinstruments.pl

Pliki do pobrania