A.P. Instruments »Aparatura »Malvern Panalytical »Rodzina MicroCal

Rodzina MicroCal

Mikrokalorymetry MicroCal DSC to urządzenia pozwalające badać stabilność białek i innych cząstek biologicznych, bez konieczności ich znakowania i immobilizacji, przy minimalnym przygotowaniu próbki. Dzięki całkowitej automatyzacji mikrokalorymetr MicroCal PEAQ-DSC pozwala na analizę wielu próbek, przy minimalnym udziale operatora, zaś wysoka czułość tego systemu pozwala na pomiary przy niskich stężeniach oszczędzając cenne próbki.

Izotermiczne kalorymetry miareczkujące MicroCal ITC są używane do badania oddziaływań biomolekuł w bardzo szerokim zakresie. Urządzenia te pozwalają na bezpośrednie pomiary stałej wiązania i innych parametrów termodynamicznych, a także stechiometrii reakcji, bez konieczności znakowania. MicroCal PEAQ-ITC zapewnia najwyższą czułość analizy, zaś oferowany opcjonalnie autosampler umożliwia maksymalne wykorzystanie sprzętu, przy minimalnym udziale operatora.

Rodzina MicroCal DSC

Rodzina MicroCal DSC

Mierzone parametry:
temperatura przemiany fazowej, entalpia, zmiana pojemności cieplnej
Zakres temperatur:
-10°C - 130°C
Wydajność:
Do 50 próbek na 24h
Technika:
Skaningowa kalorymetria różnicowa - DSC
Rodzina MicroCal ITC

Rodzina MicroCal ITC

Mierzone parametry:
Mikrokalorymetria, Analizy "label-free"
Zakres temperatur:
-10°C - 130°C
Technika:
Izotermiczna kalorymetria miareczkowa - ITC

Opiekun produktu

Kornel Kamiński+48 532 808 771kornel.kaminski@apinstruments.pl